AMI President, Vice-admiraal Matthieu Borsboom ontmoet de Protestantse militaire bisschop van Duitsland, Sigurd Rink

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

Eind november ontmoette AMI-president Vice-admiraal Matthieu Borsboom de Protestantse militaire bisschop van Duitsland, Sigurd Rink, tijdens de Berlijnse Veiligheidsconferentie (https://www.euro-defence.eu).

Deze conferentie is een van de grootste evenementen van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Op het congres en de tentoonstelling, die sinds 2001 elk najaar gehouden wordt in Berlijn, komen ongeveer 1000 deelnemers uit Europese en niet-Europese landen, de Europese instellingen en de NAVO. Een van de onderwerpen van de conferentie was de Europese Veiligheid en Defensie. De Berlijnse Veiligheidsconferentie is een forum dat gericht is op het bevorderen van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Het richt zich op vraagstukken betreffende het Europees Parlement, de Commissie en de Raad, alsmede de nationale parlementen en ministeries. De nadruk ligt op het voorstellen en bespreken van concrete oplossingen ter verbetering van de Europese en trans-Atlantische politieke, operationele en tactische samenwerking.  

Het doel is om manieren te ontwikkelen om de fricties te verminderen die worden veroorzaakt door onvoldoende capaciteiten, ontoereikende standaardisatie, het gebrek aan interoperabiliteit, verschillen in de ondersteuningsniveaus en nationale beperkingen. Bischop Rink was zeer geïnteresseerd in de ethische aspecten van militaire innovatie en in de aspecten van militair leven, zoals buitenlandse missies, re-integratie na inzet in het buitenland en de thuisfront van het leger. Thema’s waarop AMI veel expertise heeft. Hij was ook geïnteresseerd in de organisatie van het pastoraat en andere denominaties dan Rooms-katholiek en Protestant in de strijdkrachten.

 

 
 
 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *