2019 – Ontmoetingen met de Heilige Stoel en haar Kloosters

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

Van 24 tot 27 juni jl. heeft het Uitvoerend Comité van AMI vergaderd met de belangrijkste vertegenwoordigers van de Heilige Stoel om verslag uit te brengen over de activiteiten die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd en over de resultaten die zijn bereikt na de vaststelling van het strategisch plan (strategisch plan AMI) en de daaruit voortvloeiende acties die nodig zijn om dit plan te verwezenlijken (actieplan). Bovendien werd tijdens alle vergaderingen de nadruk gelegd op de recente ondertekening van het contract voor de ontwikkeling van een AMI-toepassing voor smartphones op basis van de bestaande toepassing Tweeting with God.

AMI EC had de gelegenheid kardinaal Parolin, Vaticaans staatssecretaris, te ontmoeten, aan wie zij alle geboekte vooruitgang en het potentieel van de vereniging als strategisch adviseur voor alle Dicasteries van de Heilige Stoel presenteerde.
De andere ontmoetingen vonden plaats met kardinaal Turken (Departement voor Integrale Menselijke Ontwikkeling), de militaire bisschop voor Italië, Mgr. Santo Marcianò, pater Giulio Cerchietti (contactpersoon voor de militaire aalmoezeniers bij het Vaticaan) en pater Awi Mello, secretaris van het Departement voor Gezin, Leven en Leken.

Kortom, het was een intense periode van vijf dagen, vol positieve feedback, die AMI ertoe bracht om zijn reeds uitstekende banden met de bovengenoemde Dicasteries te consolideren.