AMI-beleid voor de preventie en de melding van seksueel misbruik van minderjarigen en kwetsbare volwassenen

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

Het doel van AMI is juist de ondersteuning en aanmoediging van goede acties van alle militairen die gebruik maken van de getuigenis van trouwe katholieken die ondanks de strenge militaire verplichtingen hun geloof beleven. Seksueel misbruik van welke aard dan ook hoort niet thuis in de AMI-gemeenschap en wordt niet getolereerd of over het hoofd gezien.

De AMI is een gemeenschap die volledig bestaat uit vrijwilligers die slechts één keer per jaar bijeenkomt op de bedevaart naar Lourdes, Frankrijk, en later in het jaar voor de jaarlijkse conventie in een ander land. Toch zal de AMI-gemeenschap melding maken van dergelijk misbruik, in overeenstemming met alle toepasselijke nationale wetten en het beleid van het Vaticaan en de Heilige Stoel. Onze strategische communicatieliaisons (Mario Ciccotti en Sigrid Etschmaier) zijn het kanaal, vermeld op onze website, en zijn bijzonder geschikt om naar dergelijke beschuldigingen te luisteren, met groot respect voor elke benadeelde partij, en om alle geloofwaardige claims door te geven aan de juiste autoriteiten in overeenstemming met het beleid van het Vaticaan/de Heilige Stoel dat de rechten van alle betrokkenen respecteert.

Omdat AMI vertegenwoordigers heeft van militaire organisaties uit vele landen, maar geen enkele directe verantwoordelijkheid heeft voor de interne werking van de organisaties die deze afgevaardigden vertegenwoordigen, ondersteunt en stimuleert AMI inderdaad het parallelle goede en respectvolle beleid in al deze andere organisaties in hun verschillende landen.

Goedgekeurd op 12 september 2019 in Reichenau an der Rax, Oostenrijk, door de Algemene Vergadering.

Bekijk hier het originele exemplaar