Katholieke geïnspireerde NGO’s: Op weg naar een meer inclusieve samenleving

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

Na het Forum van de Katholieke Geïnspireerde NGO’s dat in december 2019 in Rome werd gehouden en waaraan AMI samen met het Uitvoerend Comité deelnam, vindt u in bijlage de definitieve publicatie “Katholieke Geïnspireerde Organisaties”: Toward a More Inclusive Society“, die de gezamenlijke inspanningen van alle katholieke NGO’s in 2018 en 2019 weerspiegelt.

Het bijgevoegde volume is een verzameling van de ideeën van de katholieke NGO’s en het katholiek geïnspireerde werk op de verschillende werkterreinen.

Het dient ook om de identiteit van de katholieke ngo’s te versterken en het kan worden gebruikt als een referentie-instrument om vooruitgang te boeken.

Voor het Apostolaat Militaire Internationale is het boek een duidelijke gelegenheid om de samenwerking met andere katholieke ngo’s voort te zetten en na te denken over de beste praktijken van AMI.