AMI Logo

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

 

De betekenis van het AMI-logo 

Katholieke soldaten zijn niet alleen dienaren van veiligheid en vrijheid in hun land, maar zij zijn ook verantwoordelijk voor de vrede in de wereld. Ze vormen daarom geheel vrijwillig een internationale lekenorganisatie: “APOSTOLAT MILITAIRE INTERNATIONA (AMI)” 

De gekruiste zwaarden in het AMI-embleem zijn het symbool van het soldaat zijn, van het ‘MILITAIRE’, van de ‘Krijgsmacht’ in brede zin, een traditioneel teken dat alle krijgsmachtdelen verbindt. 

Het derde zwaard wordt loodrecht op deze gekruiste zwaarden geplaatst en op deze manier wordt de XP, het teken van Christus, gemaakt. Katholieke soldaten zijn soldaten die dienstbaar zijn aan “de veiligheid en vrijheid van hun landgenoten” en van het apostolaat (Gaudium et Spes, nr. 79). Deze interpretatie maakt het mogelijk begrippen als oorlogspreventie, vrede, nationale verdediging, vrijheid en vrede, rechten en waardigheid van de mens te verbinden. 

Katholieke soldaten komen samen onder dit teken om vrede in vrijheid te handhaven en oorlogen en hun oorzaken te voorkomen. Tegelijkertijd zijn ze behulpzaam bij het bevorderen en ontwikkelen van een vrede die wordt gecreëerd door gerechtigheid en die welzijn creëert voor alle mensen.