AMI gebed

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

Heer, wij zijn militairen met verschillende talen en culturen.

We delen hetzelfde geloof en zijn verenigd in onze dienstverlening aan U en de kerk, verbonden door AMI, het Apostolat Militaire International.

Met de soldaten in de Bijbel die U als hun Heer en God erkenden, vragen we nederig:

– geef ons vrede voor ons leven, gezinnen, strijdkrachten en naties;

– help ons om te dienen zoals U, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen;

– leer ons klaar te zijn voor zelfopoffering met U aan het kruis;

– stuur ons uw geest van gerechtigheid voor deze ongelijke en gewelddadige wereld;

– en laat ons bijdragen aan het delen van uw liefde met anderen.

Wij vragen u dit op voorspraak van Maria, onze hemelse Moeder.

Amen.