AMI in één pagina

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

AMI in één pagina

AMI is een lekenorganisatie, die wordt bestuurd door de Algemene Vergadering van afgevaardigden (AMI-statuut), die bestaat uit het Uitvoerend Comité (EC) en de afgevaardigden van 18 gewone leden, 3 open lidmaatschappen en 19 vrienden uit 4 verschillende continenten.

De doelstellingen van AMI, ook gebaseerd op haar NGO-status, zijn: het bevorderen van de bevestiging op nationaal en internationaal niveau van een christelijke visie op het militaire leven en van de waarden die deze visie kenmerken; het bevorderen en ondersteunen van internationale verstandhouding en samenwerking, als bijdrage aan het versterken van de vrede; het samen, in het licht van het Evangelie en de leer van de Kerk, bestuderen van de spirituele, morele en sociale problemen die eigen zijn aan de militaire context.

Ter invulling heeft AMI voor de periode 2018-2021 het zogenaamde AMI Visie Paper aangenomen, dat de visie van AMI op verschillende lagen van advies definieert:

= het bereiken van de individuele soldaat via sociale media volgens zijn/haar leeftijd (AMI website in 6 verschillende talen, Nieuwsbrief, Facebook, Instagram, Whatsapp),

= blijven werken met verenigingen van leken/katholieke soldaten en militaire ordinariaten.

In dit verband heeft AMI onlangs een contract getekend voor de bouw van een AMI-applicatie voor smartphones om met de individuele soldaat te communiceren, met dagelijkse aanmoediging en vragen en antwoorden over de hedendaagse uitdagingen waar onze militairen en hun gezinnen mee te maken hebben;

= het leveren van AMI-expertise en militaire ondersteuning aan het Vaticaan en katholieke NGO’s, als gesprekspartner om te adviseren over algemene kwesties van het militaire leven, zoals over oorlog en vrede, de sociale leer van de kerk en het legitieme gebruik van geweld voor een groter doel; over betrokkenheid bij de Wereldjongerendagen; best practices van lekenorganisaties; gebruik van sport als middel; ethiek van militaire capaciteiten; de impact van het militaire leven op gezinnen.
Zulke adviezen kunnen in drie categorieën nuttig zijn: het leveren van de militaire context vanuit een katholiek perspectief, het anticiperen op de ontwikkeling van de hedendaagse katholieke leer over (rechtvaardige) oorlog en vrede of het naleven en afdwingen van de mensenrechten door militairen, en het op strategisch niveau aandragen van reële thema’s die soldaten bezig houden.

AMI VISIE: EXPANDING CIRCLES – de focus ligt op informatie-uitwisseling en aanmoediging in het geloof. Om dat te bereiken, kunnen we gebruik maken van een veelzijdige benadering van concentrische cirkels van activiteiten:

  • Eerste cirkel: de individuele soldaat, met zijn eigen waarden, eigen gedachten en eigen ervaringen.
  • Tweede cirkel: netwerk van familie en vrienden waar soldaten wonen met veel relevante zaken.
  • Derde cirkel: werkomgeving: de militaire organisaties en hun militaire katholieke lekenverenigingen, waaronder de militaire o

In deze drie kringen zijn militaire aalmoezeniers vaak de eersten die naar de individuele soldaat luisteren en hem of haar ondersteunen in zijn of haar zorgen en vragen.

  • Vierde cirkel: naties zijn belangrijk voor soldaten vanwege hun trots, cultuur en bestuur. Daarbinnen kunnen ze samen werken aan vrede.
  • Vijfde cirkel: multinationale organisaties bieden de resoluties aan om naar te handelen en het Vaticaan biedt een kader voor vragen over oorlog en vrede.

Door middel van het AMI-actieplan en ter ondersteuning van het Vaticaan en katholieke NGO’s is AMI uitgerust met een pool van adviseurs vanuit de AMI-deelnemers, die onder meer de volgende kerncompetenties hebben: militaire ervaring, katholieke/christelijke achtergrond, goede beheersing van de Engelse taal en communicatieve, diplomatieke en analytische vaardigheden. Daarnaast kan AMI rekenen op een Strategisch Communicatie Team en Kwartaaldiscussiegroepen binnen de gemeenschap om voortdurend nieuwe en oude kwesties onder ogen te zien en te verdiepen ter ondersteuning van zowel de jaarlijkse AMI-bijeenkomsten als de katholieke militaire gemeenschap.

Om meer te weten te komen over onze organisatie, raden wij u aan om het drop-down menu “Documenten” en “Archief” te raadplegen, waar u alles kunt vinden wat u nodig heeft om informatie over AMI te verzamelen.

In het bijzonder stellen we de volgende links voor:

– AMI gebed;

– AMI-statuut;

– AMI-embleem;

– Verklaring van Rome 2000;

– Verklaring van Berlijn 2010;

– AMI-beleid ter voorkoming van seksueel misbruik;

– AMI-visienota 2018-2021;

– AMI-actieplan.