Verklaring over Oekraïne

This post is also available in: English Nederlands Italiano Deutsch Français Español

Verklaring over Oekraïne

Het Apostolat Militaire International (AMI) is de wereldwijde katholieke militaire lekenorganisatie, erkend door de Heilige Stoel. Wij veroordelen het offensieve  geweld door Rusland tegen Oekraïne. We voelen groot verdriet en sterk medeleven met het Oekraïense volk. We hopen en bidden dat het geweld en het menselijk lijden spoedig zullen eindigen en dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne zal worden hersteld.

 

Op 23 februari 2022 smeekte onze paus Franciscus dringend “af te zien van elke actie die de mensen leed veroorzaakt, het samenleven tussen naties destabiliseert en het internationaal recht in diskrediet brengt”. We steunen het pleidooi van de paus ten zeerste op basis van het volgende.

 

In AMI’s Verklaring van Londen (september 2021) bouwt onze benadering van vrede haar steun voor de rol van het internationaal recht op ten minste vier kernwaarden, gegrondvest op de katholieke sociale leer. Een daarvan is de profetische ethiek van vrede als een vrucht van gerechtigheid (Jes. 32:17), want gerechtigheid is noodzakelijk zowel voor ontwikkeling als voor conflictpreventie. De tweede basiswaarde die aan vrede ten grondslag ligt, omvat verzoening, wederopbouw en vergeving, die vooral nodig zijn bij vredesopbouw na een conflict. Een derde waarde die ten grondslag ligt aan vrede is mededogen, een sterke drijfveer voor katholieken, christenen van andere denominaties en andere mensen van goede wil om humanitaire hulp te bieden aan mensen in nood. De vierde waarde die ten grondslag ligt aan vrede is veiligheid, die voortbouwt op het concept van St. Augustine ‘pax ordo tranquillitatis’: vrede gebaseerd op rust. Rust betekent dat vrede ook gebaseerd is op veiligheid, stabiliteit en de rechtsstaat.

 

We betuigen ook onze steun aan de woorden van kardinaal Parolin (staatssecretaris van de Heilige Stoel) uitgesproken op 24 februari om de hoop niet op te geven en de ruimte voor onderhandelingen te gebruiken en plaats te maken voor het uitoefenen van grote wijsheid,

 

AMI sluit zich aan bij de katholieke gemeenschap in gebed en vasten op deze Aswoensdag. We bidden voor degenen die lijden, we bidden om wijsheid, we bidden voor vrede. In deze moeilijke tijden worden we als katholieke militairen bemoedigd door de woorden van paus Franciscus: “U bent niet alleen geroepen om conflicten te voorkomen, te beheersen en te beëindigen, maar ook om bij te dragen aan de opbouw van een orde die gebaseerd is op waarheid, op gerechtigheid, op liefde en op vrijheid, volgens de definitie van de heilige Johannes XXIII van vrede in zijn Encycliek Pacem in Terris (nr. 18 ev). De bevestiging van vrede is geen gemakkelijke taak, vooral niet vanwege oorlog, die harten ontwortelt en geweld en haat vergroot. Ik verzoek u dringend om niet ontmoedigd te zijn. Ga verder op je reis van geloof en open je hart voor God, de barmhartige Vader die het nooit moe wordt ons te vergeven. Geconfronteerd met de uitdagingen van elke dag, wees een lichtend voorbeeld van christen

Geconfronteerd met de uitdagingen van elke dag, wees een lichtend voorbeeld van de christelijke hoop, die de zekerheid is van de overwinning van liefde op haat en van vrede op oorlog.” (Algemene audiëntie, 30 april 2016).”

 

De jouwe in Christus

Uitvoerend Comité AMI